Change 2024: Veien til bærekraftig vekst
Halvdagskonferanse 19. september

Meld deg på Change 2024 - Halvdagskonferanse 19. september

11 viktige trender i byggebransjen

Byggebransjen endrer seg konstant.

La oss se nøyere på de nåværende trendene og utviklingen i byggebransjen.

1. Skybaserte tjenester

Ifølge ‘Centraal Bureau voor de Statistiek’ (CBS) bruker omtrent 50 % av bedriftene i byggebransjen skybaserte tjenester.

Skybaserte tjenester leveres etter behov på internett. Det gir muligheten for tilgang til data og systemer vi har alle typer enheter. Dermed kan bedrifter drive business fra hvor som helst og når som helst, samtidig som de har dataene sine lagret i skyen, trygt og sikkert.

Tidligere var mange bedrifter i byggebransjen motvillige til å gå over til skybaserte tjenester, mye på grunn av at det krevde store investeringer. Heldigvis innser stadig flere bedrifter at den antagelsen var feil.

Og med omfavnelsen av SaaS (Software as a Service) har skybaserte tjenester økt jevnt og trutt i byggebransjen.

2. Kunstig intelligens (AI)

Bruken av kunstig intelligens i byggebransjen har ført til økt effektivitet. I tillegg reduserer det kostnadene og øker sikkerheten, både i prosjekteringen og på byggeplassen.

Med kunstig intelligens kan et system gjenkjenne og imitere menneskelige handlingsmønstre. Systemet lærer å handle på egen hånd.

Maskinlæring spiller en sentral rolle i denne prosessen. Det skjer når et datasystem lærer på bakgrunn av data og forbedrer presisjonen over tid. Ved å samle mer informasjon tilegner datasystemet seg mer kunnskap om et spesifikt emne.

Men denne kunnskapen kan datasystemet forstå mer av noen arbeidsprosesser, og er i stand til å fullføre oppgaver uten innblanding fra mennesker eller ekstra programmering.

3. 3D-printing

En voksende trend som kommer til å ta større markedsandeler i årene som kommer er 3D-printing.

Den første delen av denne revolusjonen handler om husbygging. Nå kan vegger og gulv bli printet på byggeplassen. Det vil redusere kostnadene vesentlig, øke hastigheten på produksjonen og gjøre designarbeidet mer fleksibelt.

4. Bærekraftig og sirkulær byggeprosess

Byggebransjen må i løpet av kort tid adressere en viktig problemstilling: behovet for å bygge bærekraftig. Bransjen møter stadig et økende antall av miljøkrav og regler som påvirker hvordan entreprenørfirmaene jobber.

I dag er det viktig å forbedre effektiviteten og minimalisere karbonavtrykket. Energieffektivitet, bedre isolasjonsegenskaper, resirkulering av brukte materialer og reduksjon av avfall er allerede viktige satsingsområder.

En sirkulær byggeprosess er en effektiv metode for entreprenørselskapene å redusere klimaavtrykket. For å få til det må de bruke fornybare energikilder og resirkulerte materialer.

Den viktigste utfordringen akkurat nå er mer bærekraftige måter å produsere konstruksjonsmaterialer på. Det vil hjelpe til med å redusere den store avfallsmengden.

5. Konstruksjon med moduler

Modulbygg og modulhus er prefabrikkerte bygninger som inneholder forskjellige deler eller seksjoner, kalt moduler.

Modulærkonstruksjon skiller seg fra tradisjonelle konstruksjonsmetoder. Komponentene eller enhetene blir produsert på eksterne lokasjoner, og blir senere transportert til byggeplassen, hvor de blir satt sammen.

6. ERP- og CRM-løsninger

Byggebransjen er i ferd med å oppdage digitale ressurser, som allerede er mye brukt i andre bransjer. ERP (Enterprise Resource Planning) er et system som hjelper med å styre og automatisere forretningsprosesser i avdelinger som økonomi, produksjon, HR og logistikk.

CRM (Customer Relationship Management) er et system som standardiserer prosessene innen salg, markedsføring og service. Med CRM kan bedriftene virkelig øke kundetilfredsheten, og dermed raskere nå salgsmålene.

7. BIM

Dagens byggebransje er midt inne i en aktiv digitaliseringsperiode.

Stadig flere bedrifter i byggebransjen bruker BIM (Building Information Model). Dette er en digital modell som inneholder alle fysiske og funksjonelle egenskaper ved en bygning. Med BIM kan man samle all prosjektrelatert informasjon på ett sted, slik at alle delene av virksomheten kan jobbe mer effektivt sammen.

8. Prosjektstyringsverktøy

Behovet for prosjektstøtte gjennom bruk av programvare øker og øker.

Prosjektstyringsverktøy reduserer kompleksiteten i prosjektene og forbedrer kommunikasjonen mellom teamene. Typisk nyttige verktøy for prosjektledere er agenda, oppgavelister, oppgavefordeling, sporing og tidsfrister. Og samhandlingen mellom avdelinger blir bedre med forum, chat, meldingstjenester og tavler.

Med et prosjektstyringsverktøy kan prosjektmedlemmene også dele og redigere informasjon.

9. Augmented reality

I Augmented reality (AR) integrerer man 3D-modeller av terreng og bygninger direkte gjennom et kamera. Da får man realistiske og nøyaktige bilder av hvordan bygninger passer inn i omgivelsene. Man for også overblikk over hvordan eksisterende infrastruktur ser ut og hvordan et landskapsprosjekt passer inn.

Med AR kan prosjekteringsteamene oppdage potensielle problemer tidlig i prosessen. Da blir det enklere for kundene å ta beslutninger.

I tillegg blir det mulig å diskutere problemer basert på mer presise data, og dermed unngå feil.

10. Kundesentrisk tankegang

En kundesentrisk tilnærming blir stadig mer viktig.

Å tenke kundesentrisk handler om å la målene om høyere kundetilfredshet og økt kundelojalitet være styrende for hvordan bedriften jobber. Det blir spesielt viktig når man vet at det er vanskeligere og koster mer å skaffe nye kunder enn å beholde de man har.

Bedrifter som setter kunden i sentrum, har økt sannsynlighet for å nå salgsmålene sine. I disse bedriftene bruker de mer energi på å øke kundetilfredsheten enn på å skaffe seg nye kunder.

11. Kunnskapsdeling

Deling av kunnskap vil bli stadig mer viktig i årene som kommer.

Kundene har blitt mer kritiske enn de var før og de forventer mer av sine leverandører. Kundene vil at leverandørene beviser at de har kompetanse og kan dele strategiske innsikter.

Ved å dele innsikt kan en bedrift demonstrere ekspertisen sin og vise fram mengden av erfaring. Det vil igjen føre til at kunden har tillit til bedriften. Kunnskapsdelingen kan typisk skje gjennom webinarer, blogger, videoer og fagartikler. For å nevne noe.

Vil du vite mer om hvordan skybasert CRM-teknologi kan støtte din bedrift i byggebransjen? Registrer deg gjerne nedenfor for en personlig demo.

Vil du ha mer nytt innhold i innboksen?

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og lær hemmelighetene om hvordan vi har hjulpet vekstselskaper å få mer omsetning ut av kunderelasjonene.