7 tips for å komme i gang med e-postmarkedsføring

I 2008 var det kun 64 % av de mindre selskapene som brukte e-postmarkedsføring for å promotere virksomheten.

I dag er andelen så høy som 98 %.

Årsaken er enkel: E-postmarkedsføring utkonkurrerer alle andre markedsføringskanaler når det handler om å generere inntekter. 

En undersøkelse fra 2016 utført av Webmarketing123 viste at 1 av 3 B2B-markedsførere oppgir e-postmarkedsføring som kanalen med mest positiv effekt på inntektene. En klar vinner med nesten dobbelt så høy effekt som den nest beste kanalen (SEO).E-postmarkedsføring kan generere fantastiske resultater. Det finnes imidlertid noen ting du må se opp for.

En av de største utfordringene, ifølge selskaper som jobber med e-postmarkedsføring, er at mottakerne ser på promoterings e-post som spam, eller at utsendelsene ikke får noen effekt.

I denne artikkelen presenterer vi 7 tips for effektiv e-postmarkedsføring. 

La oss sette gang!

1. Lag en plan

Før du starter med en e-postkampanje, er det viktig at du lager en plan. Planen hjelper deg med å klargjøre målene dine, forklarer hvordan du vil fremstå og beskriver all nødvendig oppfølging. Hva bør planen inneholde?

Her er noen spørsmål du kan stille deg selv før du setter i gang:

 • Hva er målene dine?
 • Hvem er mottakerne dine?
 • Hvor ofte vil du sende e-post?
 • Hvilket innhold vil du ha med i kampanjen?
 • Hvor lenge skal kampanjen vare?
 • Hvordan vil du måle kampanjens suksess?

Planen din behøver ikke å være veldig detaljert. Hvis du har lite tid, er det ideelt å formulere den punktvis. Det viktigste er å ha planen nedskrevet, slik at du kan gå tilbake og kikke på den ved behov.

2. Lag en enkel og strukturert kampanje

En vanlig e-posttaktikk er å samle flere budskap i samme kampanje for å fange så mye interesse som mulig. Her er vårt råd:

Gjør det motsatte.

Sørg for at budskapet er konkret, lett å lese og relevant.

Ikke vært bekymret selv om du aldri har skrevet en e-postkampanje før – Jack Price's “Four Ps” of Persuasive Email Copywriting er et bra sted å starte.

Utgangspunktet er enkelt. P-ene hjelper deg med å strukturere e-postkampanjen slik at du fanger lesernes oppmerksomhet og trigger respons. Dette er de fire P-ene: 

 1. Promise (Løfte)
 2. Picture (Visualisering)
 3. Proof (Bevis)
 4. Push (Trigge)

Begynn med å love kundene dine noe, for eksempel en løsning på et problem de har. Etter dette bruker du språket for å hjelpe leseren med å skape et mentalt bilde.

I neste omgang presenterer du bevis, f.eks. casestudier eller kundereferanser.

Til slutt bør du være veldig tydelig når det gjelder hva leseren skal gjøre som neste steg. Dette betyr at du må inkludere en lenke der leseren kan kjøpe et produkt eller tilby et alternativ som f.eks. en gratis nedlasting for de som ikke er klare for å kjøpe. 

3. Test e-postutsendelsene dine

Det finnes mange metoder for å teste e-postkampanjer. Det behøver ikke å være dyrt eller tidkrevende, men all e-post bør i det minste leses gjennom av en kollega før du klikker på send.

I tillegg er det viktig å teste utsendelsene på forskjellige plattformer. Hvordan ser utsendelsen ut på nettbrett og mobiltelefoner? Vises bildene i alle e-postklienter?

Ifølge Litmus åpnes nå 55 % av mottatte e-poster på en mobil enhet, og denne tendensen øker.Kundene kommer til å fortsette å bruke flere forskjellige plattformer for å lese e-post, og du må sørge for at budskapet er tydelig og lesbart på alle enheter.

4. Ha riktig timing

Kunder leser e-post til forskjellige tider og med forskjellig formål. Derfor er det nødvendig at e posten havner i innboksen på det tidspunktet det er mest sannsynlig at den kommer til å bli lest. Til å begynne med kan du sette deg selv i mottakerens sted. Tenk gjennom om kundene dine åpner e post tidlig på morgenen eller kanskje fra sofaen etter arbeidstid. Dette påvirker når du bør sende ut kampanjen.

Forsøk å sende e-post på forskjellige tider av dagen og på forskjellige ukedager for å finne ut hva som fungerer best for deg og kundene dine. 

Hvis du bestemmer deg for å sende e-postkampanjen i løpet av arbeidsuken, viser vår research at tirsdag har høyest åpnerater og flest e-poster åpnes på ettermiddagen (etter kl. 14).

5. Personlig tilpasset e-post

Kundene dine har kanskje mye felles, men i virkeligheten er de veldig forskjellige. Og uansett liker alle å behandles som om de er er spesielle. Dette oppnår du ved å bruke et CRM-program.

Ved å bruke CRM kan du legge til personlige elementer i e-postkampanjen for å gi den et skreddersydd preg tilpasset de ulike mottakerne. Hvor mye du tilpasser e-postkampanjene er opptil deg selv, men du kan individualisere dem ved å bruke:

 • Navn
 • Beliggenhet
 • Kjøpshistorikk
 • Siste innloggingsdato
 • Nylig aktivitet

6. Spør om lov før du sender e-post

Samtykkebasert markedsføring er blitt stadig mer relevant de siste årene og er nå vanlig praksis. Du lurer kanskje på hva samtykkebasert markedsføring innebærer?

Det er normal høflighet å spørre kundene om tillatelse før du begynner å sende dem e-post der du promoterer produktet eller tjenesten din, men det er også et krav i henhold til den nye europeiske personvernforordningen,The General Data Protection Regulation (GDPR), som trer i kraft 25 mai 2018.

Markedsføringsguruen Seth Godin oppsummerte praksisen med samtykkebasert markedsføring i et blogginnlegg i 2008:

"Samtykkebasert markedsføring handler om privilegiet (ikke retten) til å få levere et ventet, personlig og relevant budskap til personer som faktisk ønsker å motta dette ... [Det] er som dating. Du begynner ikke å mase om salg fra første stund. Du bygger opp tillit over tid, litt etter litt."

Samtykkebasert markedsføring krever at du ber kunder om å abonnere på e-post, i motsetning til å kjøpe e-postlister som inneholder tusenvis av navn på personer som aldri har hørt om deg.

Selv om det å bygge opp en adresseliste er mer tidkrevende, kommer du til å få mye bedre responsrate fordi disse abonnentene faktisk ønsker å få e-post fra deg.

7. Mål resultatene

Som med alle markedsføringskanaler er det nødvendig å måle resultatet av kampanjene. Du kan måle hvor vellykkede utsendelsene har vært ved å bruke disse viktige indikatorene som viser effekten av utsendelsen (KPIs):

 • Leveringsrate
 • Åpningsrate
 • Klikkrater

Leveringsrate er antall faktisk levert av totalt antall sendte e-poster. E-post registreres ikke som levert dersom en e-postadresse er blitt slettet eller ikke er gyldig.

Åpningsrate regnes ut på bakgrunn av antall e poster som er åpnet av mottakerne, sammenlignet med antallet som er sendt ut.

Klikkrate beregnes ut ifra antallet mottakere som klikker på en lenke eller et bilde i e-posten, sammenlignet med antallet e-poster som åpnes. 

Ved å registrere disse viktige indikatorene kan du finne ut hva som fungerer best i e-postkampanjene. For eksempel, hvis du finner ut at en kampanje med et kort emnefelt har høyere åpnerate enn en kampanje med lengre emnefelt, kan du forsøke å skrive kortere titler i fremtiden.

Oppsummering

Ingen selskaper har ubegrenset med tid eller ressurser, derfor vil man selvfølgelig bruke tiden og ressursene på det som gir best resultater.

Det lureste du kan gjøre, som både skaper gode resultater og samtidig ikke krever mye penger, er e-postmarkedsføring.

Selskaper kan bruke e-postmarkedsføring til å skape tett kontakt med kundene på en måte som ingen annen markedsføringskanal kan tilby.

Bruk e-postmarkedsføring for å engasjere kundene dine. Send dem e-post de ønsker å åpne og e-post som får dem til å reagere.

Og hvis du finner ut at e-postkampanjen ikke fungerer den første gangen, trøst deg med at selv de største og beste organisasjonene iblant mislykkes. Bruk indikatorene til å måle resultatet og forsøk igjen!

Planlegger du å starte med e-postmarkedsføring?

Be om en gratis demo av SuperOffice Marketing her.

 

Få gratis demo