Vi har satt sammen en pakke av Service-løsningen og web-baserte konsulenttjenester for å hjelpe bedrifter med å ta vare på kundene under COVID-19.

COVID-19 oppdatering

Les mer

CRM-løsning med personvern i sentrum

25. mai 2018 trådte den nye europeiske personvernforordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. I Norge var denne datoen 20.juli. Loven krever at alle bedrifter må følge nye og strengere regler om personvern, eller risikere store bøter. Nye GDPR-funksjoner i SuperOffice CRM hjelper deg å administrere formålene bedriften din har for å lagre persondata, kommunisere og samhandle med kunden dine. Vi har samlet all vår informasjon om avtaler og personvern i et eget Personvernsenter: www.superoffice.no/personvern

Håndtering av samtykke

Lagre og administrere samtykker

Bedrifter må ha en grunn for hvorfor de lagrer persondata, og dette må dokumenteres. Bruk SuperOffice CRM for å registrere de samtykkene du har fra hver enkelt kontaktperson i bedriftens database og hvordan samtykkene ble innhentet (hvor, når og av hvem). Systemet gjør det også enkelt å loggføre det juridiske grunnlaget (hjemmel).

Håndtering av abonnementer

La kundene fortelle deg hva de ønsker å motta

Få full kontroll på hvilket innhold noen har takket ja til å motta fra dere. Skreddersydde funksjoner sikrer at dere ikke sender e-postmarkedsføring til personer som ikke har gitt sitt samtykke til nettopp det.

Tilgangsstyring

Bestem hvem som kan se hva

Å dele informasjon er kjernen i en CRM-løsning. Men det kan, av personvernrettslige hensyn, finnes informasjon som ikke alle i bedriften din skal ha tilgang til. Ny funksjonalitet gjør at du enkelt kan lage regler for hvem som kan se og redigere bestemte typer informasjon.

Håndtering av hendelser

Rapportere og håndtere datainnbrudd

Det er bedriftens ansvar å sørge for at personlige opplysninger forblir private. Hvis det har vært datainnbrudd som kan få følger for enkeltpersoners opplysninger krever den nye personvernloven at disse hendelsene blir rapportert og håndtert umiddelbart. Du kan enkelt sette opp og bruke SuperOffice Service som et verktøy som effektivt fanger opp og håndterer slike hendelser på riktig måte.

Tilleggsfunksjonalitet Ditt GDPR-klare CRM-system

Beskytter og administrerer persondataene til kundene dine. Gjør det enklere å skape enda sterkere relasjoner og øke antallet lojale kunder og merkevareambassadører.

  • Personvern hele veien

    Personvern er ikke lenger noe som legges til en eksisterende applikasjon eller programvare. Personvern er en sentral del av arkitekturen og funksjonaliteten. Du kan være trygg på at personvern er essensielt i alle fasene av våre utviklingsprosesser.
  • Sikker lagring (ISO 27001)

    GDPR stiller strengere krav til sikker lagring av persondata og henviser til ISO 27001-sertifisering, for å vise at informasjonssikkerhet tas på alvor på alle nivåer i organisasjonen. Data som lagres i SuperOffice CRM Online – vår løsning i skyen – er beskyttet av et SO 27001-sertifisert Information Security Management System. Alle dataene lagres i Europa.
  • Masseoppdatering

    Når du importerer data til SuperOffice CRM kan du bruke funksjonen for masseoppdatering for å gjøre dataene ”GDPR-klare”.

Prøv SuperOffice CRM og personvernfunksjonene gratis i dag