Last ned vår nye guide: Vekst i tøffe tider
En leders guide til vellykket vekst

Meld deg på i dag for å motta vårt nyhetsbrev.

B2B-markedsføring: hvordan få oppmerksomheten og begeistre prospekter og kunder

Hovedpunkter

 1. Den viktigste suksessen i B2B-markedsføring er empati – å ha en genuin forståelse av hvem din ideelle kunde er og smertepunktene og utfordringene de møter.
 2. Strategier, kanaler og teknologi fungerer ikke i silo. Det er ikke det ene eller det andre. De jobber alle sammen. Slik oppnår du en helhetlig tilnærming til markedsføring.
 3. B2B-salg er en nøkkelkanal for B2B-markedsføring. Det må være. Trillioner av dollar går tapt hvert år på grunn av manglende tilpasning mellom salgs- og markedsføringsteam.

Innholdsfortegnelse

B2B-markedsføring sies å være enkelt: Skaff nye kunder og behold eksisterende kunder.

Men det er ikke alltid det er fullt enkelt, er det vel?

For selv om markedsføringsdelen virker enkel, er det kjøpsprosessen som er kompleks.

For B2B-kjøperne har forandret seg, de har utviklet seg mye.

B2B-kjøpere er:

 • Grundige (67 % av kjøpsreisen gjøres nå digitalt)
 • Tøffe forhandlere (B2B-kjøpere avviser i snitt fire tilbud før de aksepterer det beste)
 • Krevende (77 % av B2B-kjøpere sier at deres seneste kjøp var enten « vanskelig» eller «veldig komplekst»)
 • Utålmodige (80 % B2B-kjøpere har byttet leverandører i løpet av de siste 24 månedene)

Og alt dette over har de gode grunner for å forvente. Særlig når de investerer mye penger i en ny løsning.

Det kan godt være at kjøpsreisen begynner med et Google-søk, men mellom det og den endelige avtalen finnes det tusenvis av små hendelser som leder fra den ene fasen til den neste.

B2B-kjøpere konsumerer så mye innhold om bedriften din, produktene dine og konkurrentene dine at de sannsynligvis vet mer enn du gjør.

Tenk bare over følgende:

…De gjør research online.
…De snakker med venner, kolleger og nettverkene sine.
…De sammenlikner produktet ditt med konkurrentenes.

Og når de endelig er klare for å snakke salg, tar de kontakt med bedriften din.

Hver gang du får oppmerksomheten deres, må du klare å holde på den.

Men hvordan får du egentlig oppmerksomheten deres? Det gjør du kun ved å virkelig forstå dem.

For det er der den moderne B2B-markedsføringen begynner. Med målgruppene dine.

Definer kjernemålgruppen din

Du kan enkelt dele målgruppen din i to:

 • Personer du har solgt til
 • Personer du aldri har solgt til

Strategiene varierer avhengig av hvem du vil kommunisere med. Men felles for dem begge er at du burde forstå hva de har behov for.

Hvis du får til det, vil du ikke ha særlig problemer med B2B-markedskampanjer.

Men også dét er lettere sagt enn gjort. Så hvordan får du det til?

Det skjer i tre faser:

1. Snakk med eksisterende kunder. Hvis du har betalende kunder, bør du snakke med dem. Finn ut hvordan de bruker produktene og tjenestene dine, og hvordan du kan forbedre arbeidsdagen deres. Dette kaller vi kundeprofiler for eksisterende kunder, og med tilbakemeldingene de deler kan du gjøre produktene og tjenestene dine bedre. Det gjør at kundene blir være lenger hos deg.

2. Lag en profil for idealkunden. Når du har snakket med tilstrekkelig mange kunder, har du en bedre forståelse av hvem som blir mer lønnsomme av å være kunde hos deg. Lag en idealprofil, eller kjøperpersona, som tydelig viser hvilken type kunde dette er. Dette er prospektlisten din.

ideal-customer-profile.png

3. Kommuniser med begge gruppene. Nå som du vet hvem du vil snakke til er du klar for neste skritt: å lage en markedsføringsstrategi som er relevant for dem. De samme budskapene vil ikke alltid fungere for begge gruppene. Kundene kjenner bedriften din godt, mens prospektene gjør ikke det. Derfor bør du lage mål for hva du vil kommunisere til hvem.

Sett mål for B2B-markedsføringen din

Det finnes to typer strategier for B2B-markedsføring: kundeanskaffelse og lojalitet.

Kundeanskaffelse handler om målrettede aktiviteter ovenfor nye målgrupper, med den hensikt å skaffe nye kunder. Den type leads som er gjenstand for en anskaffelsesstrategi er på det stadiet i kundereisen som vi kan kalle overveielse. Det betyr at merkevaren din ikke er helt fremmed og ukjent for dem.

Her får du noen grunner til at en strategi for kundeanskaffelse er viktig:

 • Gjør det mulig for en bedrift å systematisk hente inn og konvertere nye kunder
 • Øker ratene for lead-generering og konvertering.
 • Skaper generelt mer omsetning i bedriften
 • Gjør kundebasen i bedriften bredere
 • Tiltrekker seg andre kunder som vil lære mer om bedriftens produkter og tjenester

Lojalitetsmarkedsføring er de aktivitetene en virksomhet gjør for å øke sannsynligheten for at en kunde fornyer abonnementet eller kundeforholdet. Det skjer gjennom å øke lønnsomheten ved hver kunde ved utvidelser og oppsalg.

Her får du noen grunner til at dere bør fokusere på lojalitetsmarkedsføring:

 • Lojalitet er billigere enn anskaffelse
 • Lojale kunder er mer lønnsomme
 • Engasjerte kunder gir flere tilbakemeldinger
 • Du får mer innsikt i kundene dine
 • Du reduserer kundefrafall

Lojalitetsmarkedsføring starter med eksisterende kundedata. SuperOffice CRM er laget nettopp for å samle all interaksjon en kunde har med merkevaren din. Slik at du får innsikten du trenger for å gi bedre kundeopplevelser.

Book en demo i dag for å se hvordan SuperOffice kan støtte lojalitetsstrategien din.

Det er viktig å ikke forveksle disse to strategiene for B2B-markedsføring med hverandre.

Det avhenger nemlig av hva som er målene for markedsføringen din:

 • Skape ny business?
 • Beholde eksisterende business?

Her ser du de viktigste forskjellene mellom anskaffelse og lojalitet, og hvordan du kan måle dem basert på målene du har for markedsføringen.

ANSKAFFELSE LOJALITET
Øke kundebasen Redusere kundefrafall
Øke salget Øke lengden på kundeforholdet
Øke merkevarekjennskapen Få flere ambassadører
Høye markedsføringskostnader Lave markedsføringskostnader
Kombinasjon av B2B-markedsføring og -salg Kombinasjon av B2B-markedsføring, -salg, produkt og kundeservice

 

Hvilken strategi er riktig for deg og bedriften din?

Det kommer an på hva som er situasjonen din og hva som er målene dine.

En oppstartsbedrift bruker ikke den samme markedsføringsstrategien som en bedrift på Fortune 500-listen. De burde i alle fall ikke gjøre det.

Spør deg selv: hvor er du på din vekstreise?

 • Lansering: Når du lanserer har du ingen kundebase, så da er du 100 % fokusert på kundeanskaffelse.
 • Startfasen: Når salget er i gang, starter du å allokere ressurser til lojalitetsmarkedsføring, så du kan beholde de kundene du har fått.
 • Vekst: I vekstfasen begynner mange nye kunder å komme inn, og du må balansere både anskaffelse og lojalitet.
 • Etablert: Når du har blitt en etablert bedrift i ditt marked bruker du like mye ressurser på anskaffelse og lojalitet.
 • Preferert merkevare: Det siste stadiet er når du heller mer mot lojalitetsmarkedsføring enn kundeanskaffelse, noe som bidrar til å øke lønnsomheten og gjøre deg til den foretrukne merkevaren i bransjen.

Tenk gjerne gjennom følgende før du velger retning:

Disse strategiene er ikke konkurrerende og gjensidig utelukkende. De bedriftene som fokuserer på begge gjør det bedre, mye bedre.

Her er årsakene:

Kostnadene for anskaffelse vil øke etter hvert når du skalerer opp og konkurransen øker. Det koster kanskje ikke så mye å skaffe en kunde i dag, men det kan koste mer om 10-12 måneder.

På den annen side vil den totale verdien på et kundeforhold gjennom hele levetiden (CLV) kreve mindre kostnader etter hvert. Som en følge av at du investerer i kunderelasjoner, og at du leverer produkter og service med høy kvalitet. Det koster mye å beholde kundene i starten, men mindre etter hvert som kundene fortsetter å se verdien av hva du leverer til dem.

Det er nettopp derfor du må gjøre begge deler, og fokusere på kortsiktige og langsiktige strategier.

Det er her markedsføringshjulet kommer inn i bildet.

La oss dvele litt ved den tradisjonelle salgstrakten. Den stopper etter konverteringen, punktet hvor et prospekt blir en kunde.

Men problemet er bare at det ikke er slutten på relasjonen. Det er ikke starten heller, for den saks skyld.

B2B-kjøpsprosessen er ikke en lineær reise fra A til Å.

Det er en relasjon. Det er et helhetlig bilde. Det er en syklus.

Dette er grunnene til at så mange B2B-team slutter å tenke trakt og heller tenker hjul.

funnel-vs-flywheel.png

Bildekilde: HubSpot

Så hva er egentlig markedsføringshjulet?

Det er en tilnærming til markedsføring som er kontinuerlig, gjentakende og skalerbar.

Jo mer du investerer og bygger i hver del, jo kraftigere blir det.

Den tradisjonelle salgstrakten besto av oppmerksomhet, vurdering og beslutning (konvertering). B2B-markedshjulet består derimot av å tiltrekke, engasjere og begeistre.

La oss se nærmere på hver av disse.

Tiltrekke

Tiltrekningsfasen i markedsføringshjulet handler om å bygge kjennskap til merkevaren din. Målet er å få merkevaren inn i bevisstheten til kundene. Når de ser etter et produkt eller en tjeneste som du tilbyr, vil du gjerne at de skal tenke på deg, og bare deg.

Du kan tiltrekke deg oppmerksomheten til målgruppene dine på flere måter. Du kan dele innsikt, kunnskap og ekspertise, på bedriftens nettside, sosiale medier og blogger. Da får du økt oppmerksomhet i søkemotorene og på sosiale medier.

Når du deler relevant innhold, får du tillit. Prospekter og kunder får muligheten til å gjøre seg opp en mening om de er interesserte i produktene og tjenestene du kan tilby dem.

Engasjere

I markedsføringshjulet handler ikke engasjeringsprosessen om å overlevere leads til salgsavdelingen, slik tilfellet var i den tradisjonelle salgstrakten. I hjulet er markedsavdelingene i dialog med både prospekter OG kunder. Dette er din mulighet til å skape virkelige verdier og styrke kunderelasjonene.

Du kan engasjere prospekter og kunder ved å vise dem hvordan dine produkter og tjenester løser virkelige forretningsutfordringer for dem. Det kan du gjøre gjennom guider, brukerveiledninger, webinarer og gratis prøveabonnementer.

Denne fasen omfatter mer enn B2B-markedsføring og åpner for kommunikasjon med salgsavdelingene (som viser prospekter hvordan de kan bruker produktet) og supportteamene (som løser åpne saker som kundene har meldt inn).

Begeistre

Begeistringsfasen i markedsføringshjulet handler om å gjøre en prosess om til opplevelser. Og helst minst en positiv opplevelse som kundene ønsker å dele. Her skiller B2B-kjøperne seg fra konsumentene og tradisjonelle transaksjoner, siden de første er på utkikk etter en relasjon. De ønsker seg en de kan rådføre seg og sparre med, noen som gjør dem i stand til å nå forretningsmålene sine.transactional-vs-relationship.png

Du kan begeistre prospekter og kunder ved å gi dem virkelig gode kundeopplevelser. Det innebærer produktinnovasjoner, god kundeservice, support i flere kanaler, kundetilbakemeldinger (dvs. NPS) og kundelojalitetsprogrammer.

Hva skjer når du begeistrer kundene dine? De blir gode ambassadører for deg, noe som tiltrekker seg nye prospekter igjen. Da er sirkelen sluttet, eller den fortsetter, om du vil.

HubSpot-English-Flywheel-Jul-27-2020-04-17-18-68-PM.png

Bildekilde: HubSpot

Nå kjenner du til strategiene og hvordan B2B-markedsføringen har utviklet seg fra salgstrakten til markedsførings hjulet. Nå er det på tide å se på de viktigste kanalene for B2B-markedsføring som du kan bruke for å kommunisere budskapet ditt presist til målgruppene dine.

Kommuniser i de rette B2B-kanalene

Hvilke kanaler tenker du på når du tenker på B2B-markedsføring?

LinkedIn? E-postmarkedsføring? Eventer? TikTok?

De virker naturligvis alle sammen, og de er effektive.

Men la oss heller tenke i kategorier, i stedet for å snevre det inn til én spesifikk kanal.

De forskjellige kanalene du kan kommunisere i for å nå målgruppene dine, kan vi dele inn i eide, fortjente og betalte.

Her får du en kort forklaring på forskjellene mellom eide, fortjente og betalte medier:

 • Eide medier: mediekanaler du styrer og kontrollerer selv, for eksempel bedriftens nettsider eller nyhetsbrev.
 • Fortjente medier: kanaler som andre bruker for å dele innhold og buskap om virksomheten din.
 • Betalte medier: all eksponering som du betaler for, for eksempel bannerannonser, søkeordannonsering, betalt innholdsmarkedsføring og produktplasseringer.

La oss ta en nærmere kikk på hver av disse kategoriene i detalj. I tillegg ser vi på noen eksempler på hvordan du kan bruke dette som viktige deler i din B2B-markedsføring.

Eide medier

Eide medier retter seg mot eksisterende kunder, partnere, abonnenter og prospekter. Dette er kontaktpersoner som på en eller annen måte kjenner til bedriften din.

 • Nettside og blogg: Dette er gode plattformer når du skal kommunisere produkter, tjenester og fagekspertise til målgruppene dine. Jo mer innhold du publiserer, jo større sannsynlighet er det for at målgruppene dine oppdager deg via søkemotorer (SEO).
 • Sosiale medier: Dette er gode plattformer når bedrifter skal dele eget innhold med personer i sitt nettverk. Du kan dele det direkte fra en bedriftsprofil eller en personlig profil. De mest populære sosiale plattformene for B2B-markedsføring er LinkedIn, etterfulgt av Facebook og YouTube.
 • Nyhetsbrev: Hvis du har en liste med samtykker og aktive lesere, er e-post en god måte å kommunisere med målgruppene dine på. Men tenk på at abonnentene  kanskje får mange e-poster hver dag, så det er viktig at innholdet i e-postene dine skiller seg ut og skaper verdier for mottakerne.

Epostmarkedsføring er fremdeles det mest effektive når bedrifter skal kommunisere med målgruppene sine. Kunder foretrekker denne kanalen, og den gir bedre avkastning på investeringene enn noen annen markedsføringskanal.

Book en demo i dag, så kan vi vise deg hvordan SuperOffice Marketing hjelper deg å nå målene dine.

Fortjente medier

Fortjente medier omfatter brukergenerert innhold, for eksempel kommentarer på blogger, tråder i diskusjonsforum, eller omtaler på nettsider til tredjeparter.

 • Nettsteder med kundeanmeldelser: Dette er plattformer drevet av tredjeparter, hvor personer legger igjen anmeldelser, eller skårer og rangerer produkter og tjenester, for eksempel Capterra, G2 og Software Advice.
 • Sosiale medier: Hvis du lager relevant, interessant og nyttig innhold, vil andre dele dette i sine nettverk. Det skaper diskusjoner og økt kjennskap til merkevaren din.
 • Omtaler på nettet: Dette kan være nettsteder drevet av tredjeparter, som sammenlikner produktet ditt eller tjenesten din med andre leverandører innen samme bransje. Det kan også være bloggposter som gjengir innholdet ditt. Eller opinionsledere som nevner merkevaren din som en troverdig ressurs.

Betalte medier

I denne kategorien kommer alle kanaler hvor du betaler for å distribuere kommunikasjonen din til målgruppene dine. Dette inkluderer betalt søk, bannere, betalt innholdsmarkedsføring og produktplasseringer.

 • Betalt søk: Bedrifter kan betale for topplasseringer i søkeresultatet på Google for spesifikke ord som målgruppene deres søker etter. Gjennom Google Ads kan du betale for eksponering i tekst, display eller remarketing-kampanjer.
 • Sponsede oppdateringer: Organisk søk er en synkende trend på sosiale medier, men du kan i stedet betale for eksponering gjennom sponsede oppdateringer. Både Facebook og LinkedIn har detaljerte oppsett for segmentering, slik at du kan vise annonsene dine til de riktige målgruppene.
 • Betalt innhold: Du kan betale for oppmerksomhet gjennom innholdsreklame på relevante nettsteder, og dermed tiltrekke deg idealkundene dine. En annen måte er å kjøpe annonser i bransjemagasiner som prospektene dine leser.

BONUS: Salg

B2B-salg er en veldig viktig kanal i B2B-markedsføring. Slik må det være.

Enormt store summer går tapt hvert år pga. manglende samkjøring mellom salgsavdelinger og markedsavdelinger. Og viktigheten av denne samkjøringen øker proporsjonalt med kompleksiteten i kjøpsprosessen. Nedenfor har vi listet opp noen punkter som viser hvordan salg kan støtte markedsavdelingene.

 • Sosialt salg: Den viktigste sosiale mediekanalen for B2B-kjøpere er LinkedIn. Her finner selgerne potensielt 830 million medlemmer som de kan dele innhold med, for å starte samtaler med beslutningstakere.
 • Oppsøkende salg: Det er vanskelig å booke salgsmøter gjennom kalde e-poster. Det er enklere å starte i det små, og heller linke til innhold fra bedriftens blogg. Når du jobber med prospekter, er det smart å være så spesifikk som mulig. Hvis du skal nå noen i byggebransjen, er det fint å linke til artikler om trender i byggebransjen.
 • Ta ekspertrollen: Selgere får førstehåndsinnsikt fra kundene sine. Den kunnskapen kan de dele i e-poster, sosiale medier og bransjenettsteder. Å dele fagkompetanse skaper trafikk til bedriftens nettside, og der kan markedsavdelingene skaffe leads gjennom webskjemaer.

Slik kombinerer du eide, fortjente og betalte medier

På samme måte som med kundeanskaffelse og lojalitetsmarkedsføring, er det best å kombinere kanaler og tiltak.

Her er det noen forslag til hvordan du kan gjøre akkurat det:

 • Promoter blogginnlegg (eide) på LinkedIn (betalt)
 • Spør om besøkende på nettsiden din (eide) kan legge igjen en kundeanmeldelse (fortjente)
 • Bruk produktanmeldelser (fortjente) som et troverdig bevis på produktsidene dine (eide)
 • Promoter anmeldelser (fortjente) som sponsede annonser på Facebook (betalte)

Så da er tusenkroners-spørsmålet: hva er den rette kanalen for deg og bedriften din?

Her finnes det ikke bare ett riktig svar. Men vi kan hjelpe deg litt videre.

Finn ut hvor kundene dine og idealkundene dine bruker mesteparten av tiden sin, og start der.

Alt dette kan du gjøre manuelt, eller du kan bruke teknologi for å lykkes.

La oss se nærmere på hvilke teknologier som markedsavdelinger innen B2B bør investere i. Og vi tar for oss alt fra automatisering til måling, rapportering, datainnsamling og sikkerhet.

Invester i teknologi for B2B-markedsføring som støtter prosessene

Hvis du har innsett behovet for B2B-markedsføringsteknologi, er det bra. Men så kommer jobben med å finne løsninger som passer behovene dine.

Lykke til med det… Du kan nemlig velge blant 8 000 forskjellige!

Men ikke la det avskrekke deg.

Ikke fall for fristelsen til å prøve hvert eneste nye verktøy som imponerer deg. Ta heller for deg hvilke deler av bedriftens strategi som trenger støtte i teknologi. Du trenger for eksempel ikke å investere i et annonsestyringsverktøy hvis du ikke er interessert i betalt annonsering.

Fokuser heller på noen få nøkkelområder i strategien som virkelig vil ha nytte av teknologiske løsninger.

For å hjelpe deg har vi gruppert forskjellige former for markedsføringsteknologier som er relevante for B2B-markedsavdelinger. Vi har delt inn i innhold og reklame, analyse og innsikt, og plattformer, data og automatisering.

La oss se nærmere på hver av disse og hvordan de kan hei støtte markedsføringsstrategien din.

Innhold og reklame

 • CMS: Hvis bedriften skal ha en nettside, trenger du en publiseringsløsning (CMS: Content Management System). Med et CMS kan du opprette og administrere innhold, så som produktsider, landingssider og blogger.
 • Annonsekampanjer: Med annonseplattformer, som Google Ads, kan du betale for topplasseringer i søkemotorer, slik at beslutningstakerne innen ditt marked finner deg først. Det kan være kostbart, men er allikevel en god metode for å øke merkekjennskapen hos kjøpere som ikke kjenner deg fra før.
 • Løsninger for e-postmarkedsføring: E-postmarkedsføring er en effektiv måte å kommunisere med prospekter og kunder på. Du kan bruke e-postmarkedsføring når du vil kommunisere produkter, nyheter om bedriften og promotere nytt innhold.
 • Optimalisering av konverteringer: Når du har fått «nok» trafikk til nettsiden, bør du konsentrere deg om å konvertere besøkende til kunder. Dette kan du gjøre gjennom analyser av atferd, A- og B-testing og optimalisering av skjemaer.

Analyse og innsikt

 • Administrasjon av tagger: Jo flere script du bruker for måling og sporing på bedriftens nettside, jo tregere blir siden. Med et tagge-verktøy er det enkelt å kombinere alle tagger i ett script. Du kan bruke så mange script du vil, uten at det påvirker nettsiden.
 • Webstatistikk: Hvis du skal lykkes med digital markedsføring, er det essensielt å forstå atferden til de besøkende på bedriftens nettside og hvor lang tid de bruker på den. Det er det webstatistikk hjelper deg med.
 • Rangering av leads: Med slike verktøy blir det lettere for B2B-markedsførere å overlevere kvalifiserte leads til selgerne. Da kan selgerne gå inn i salgsprosess med personer som er klare for det. Det er mye mer effektivt enn om selgerne tar kontakt med kjøpere som ikke er klare for å kjøpe. Det fører ingen steder hen, utover å irritere kjøperne.
 • IP-sporing: Hvis noen ikke fyller ut et skjema på bedriftens nettside, er det vanskelig å vite noe mer om dem enn at de er anonyme besøkende. IP-sporing løser, til en viss grad, det problemet, siden du kan se navnet på de bedriftene som er inne på nettsiden. Da kan du se om du tiltrekker deg de rette målgruppene.

Plattformer, data og automatisering

 • CRM: Med en skybasert CRM-plattform kan du samle, lagre og administrere data om prospekter og kunder. Løsningen gir deg den innsikten du trenger for å kunne levere en mer personlig og tilpasset markedskommunikasjon, basert på interesser, atferd og historikk.
 • Marketing automation (MA): Et engelsk uttrykk for automatisering av kommunikasjonen med prospekter og kunder på forskjellige stadier i kundereisen: fra påmelding til nyhetsbrev til kundepleie; fra signering av avtale til livssykluskampanjer. MA fjerner mye manuelt arbeid og effektiviserer disse prosessene.
 • Plattform for kundedata : Kalles “Customer data platforms (CDP)” på engelsk og gir deg all informasjon om en kunde i ett felles dashbord. Her kan du se hvilke e-poster kunden har åpnet, hvilke saker som er løst eller løper, og hvilke selgere kunden har hatt kontakt med. Du får rett og slett et 360-graders bilde av kunden.

Vi er klar over at det er mye teknologi å velge blant.

Og det er derfor B2B-markedsførere velger SuperOffice CRM.

Med SuperOffice CRM får du en kundedataplattform, CRM-verktøy og en løsning for e-postmarkedsføring i ett system. I tillegg får du smidig integrasjoner med CMS, MA og IP-sporing. Resultatet er at du får all markedsføringsteknologi gruppert i én felles plattform.

Vil du vite mer om CRM? Book en demo her.

Det er verdt å tenke litt over at strategier, kanaler og teknologier ikke fungerer best i siloer. Det er ikke den ene eller den andre som gir effekt. De jobber sammen.

Det er det en helhetlig tilnærming til markedsføringen egentlig handler om.

Ha en helhetlig tilnærming til B2B-markedsføring

For omtrent fem år siden hadde en typisk kjøper kontakt med bedriften en håndfull ganger før handelen var gjennomført. Det holdt lenge å være tilgjengelig i én eller to kanaler.

Slik er det ikke lenger.

Tenk bare på kundereisen. Tenk på din egen kjøpsopplevelse.

Den er ikke lineær og rett fram. Derfor trenger du en helhetlig tilnærming til markedsføring.

Vi mener at vår egen Niklas Stattin er en av de virkelig gode ekspertne på helhetlig markedsføring. Han er Head of Digital Marketing i SuperOffice. Her får du hans tanker om hvorfor du bør vurdere en helhetlig tilnærming.

"Gjennomsnittlig antall kontaktpunkter for en B2B-kjøper
pleide være 6 og 8 interaksjoner.

I dag er det 27 interaksjoner!

Å bruke en tradisjonell én-kanals-strategi for B2B-markedsføring
er ganske enkelt ikke konkurransedyktig.

Det er essensielt med en helhetlig tilnærming.
Hver kanal du investerer i skal støtte den neste,
så du bygger en infrastruktur for kommunikasjonen og
støtter hver fase i kjøpsprosessen.

Gjør du dette bra, blir du en vinner i markedsføring!"

Alle markedsførere drømmer å komme opp på dette nivået.

Å levere det rette budskapet, til den rette personen, i den riktige kanalen på riktig tidspunkt.

Google kaller dette å vinne øyeblikkene som teller.

Det har lenge vært sett på som den hellige gral i B2B-markedsføringen.

Så hvordan når du fram dit?

Data og teknologi er en veldig viktig del av det. Plattformer som CRM gir deg innsikt om hvem og hvor kundene er, og hvor de er i kundereisen.

Hver gang det er kontakt mellom kundene og bedriften din, i de kanalene hvor de er aktive, får du flere datapunkter som øker forståelsen din av dem. Og jo mer du forstår dem, jo mer personlig kan du kommunisere.

Det er slik du skaffer deg kunder. Og det slik du beholder dem.

Og det er slik du utvikler en vellykket strategi for B2B-markedsføring.

En CRM-plattform bør være fundamentet i en slik strategi. Enten du skal skaffe flere kunder, eller beholde dem. Book en 30-minutters demonstrasjon med en av våre CRM-eksperter. Så viser vi deg hvordan SuperOffice CRM hjelper deg å nå målene dine.

Kunder spør også om dette:

Hva er forskjellen mellom B2B- og B2C-markedsføring?

Strategien for markedsføring business-to-business (B2B) skiller seg fra business-to-consumer (B2C) særlig i det at målgruppene er forskjellige. B2B-strategier tiltrekker seg bedrifter, mens B2B tiltrekker seg forbrukere.

Hvorfor er B2B-markedsføring viktig?

B2B-markedsføring er viktig fordi det gjør det enklere for bedrifter å skaffe seg kunder. Og det gjør det enklere å beholde kundene og skape vekst. Hvis du har en robust strategi for B2B-marketing, kan du stå stødigere i økonomiske kriser. Uten en slik strategi blir du ignorert av målgruppene dine.

Hva er det viktigste i en vellykket strategi for B2B-markedsføring?

Det viktigste for suksess innen B2B-markedsføring er empati. Å ha en genuin forståelse av hvem idealkundene dine er, og hva hvilke utfordringer de kjenner på. Med denne empatien kan du skape en markedsføringsstrategi som bruker historiefortelling og kreativitet som verktøy. Og som stiller seg side om side med dem, på en måte som skaper langsiktige forretningsrelasjoner.

Ressurser du vil like: