Vekst - en moderne strategi for suksess

bilde av fjell med vekstgrafe

Ingenting forblir det samme over tid. Alt vokser eller dør ut.

Vekst er en forutsetning for alt naturlig liv, også mennesker.

De første skrittene du tar og de første ordene du uttaler. Du lærer å lese og samhandle med andre. Familier oppdrar sine barn og starter virksomheter. Alt handler om å ville vokse, bli bedre, oppnå mer.

Vekst gjelder også i arbeidslivet. Du vil utvikle evnene dine, skaffe deg mer kunnskap, bli flinkere og utvide horisonten. Da øker verdien din og du får et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

Det samme gjelder for bedrifter: det er enten vekst eller exit.

Hvorfor vekst er så viktig for bedrifter?

Vekst er tegn på suksess, men også nøkkelen til overlevelse i det lange løp. Du kan være godt fornøyd med resultatene, men hviler du på laurbærene kommer du ikke langt.

Å stoppe opp er farlig for alle bedrifter, både små og store. Hvis du ikke vokser gir du bort brorparten av markedet til de mer ambisiøse konkurrentene. Da vil kundene mest sannsynligvis velge deres produkter og tjenester i stedet for dine.

Det overrasker ikke at vekst er den viktigste strategiske satsningen for lederne i små og mellomstore bedrifter i 2019 og 2020, ifølge Gartner’s 2019 CEO and Senior Executive Survey.

growth-top-priority-for-ceo.jpg

De lederne som ikke tør stå stille oppgir en rekke muligheter for vekst: geografisk ekspansjon, utvidelse av produktportefølje, franchising, kostnadsstyring, investeringer i IT-teknologier og digitalisering, ansettelse av nye talenter og enda flere.

Svaret på spørsmålet om HVORDAN en bedrift kan vokse avhenger av mange forskjellige omstendigheter. Men årsakene til HVORFOR en bedrift vil vokse koker stort sett ned til disse få:

  • Økt profitt, økte markedsandeler og behovet for å nå større kundegrupper
  • Forbedre relevansen til bedriften, produktene og tjenestene
  • Tiltrekke høyt kvalifiserte og ambisiøse medarbeidere
  • Skaffe mer lojale kunder


Nå skal vi se nærmere på fem viktige grunner til hvorfor bedrifter trenger å vokse.

1. Vekst hjelper deg å øke markedsandel og omsetningen

Jo større du blir jo større sjanse for mer tilstedeværelse i markedet. Da kan du øke omsetningen og profitten.

Større bedrifter kan også få mer ut av stordriftsfordeler som reduserer kostnadene og øker marginene. Omsetningsvekst påvirker dessuten børsverdien på bedriften og gjør det mulig med nye investeringer.

2. Vekst reduserer konkurransen og øker troverdigheten

En bedrift som vokser viser konkurransekraft gjennom større volumer og mer variasjon i produkter og tjenester. Samtidig blir den fysiske ekspansjonen i markedet mer synlig. Når en bedrift klarer å dominere markedet over lengre tid blir den mer synlig og troverdig. Det igjen gjør det enklere å tiltrekke seg investorer, ansatte og kunder.

3. Vekst stimulerer innovasjon

For å være konkurransedyktig må du holde følge med de siste innovasjonene. Alle bedrifter som vil bli mer effektive og få mer lojale kunder må ta i bruk nye teknologier.

For mellomstore bedrifter kan innovasjon bety «reduserte kostnader, økt effektivitet, bedre produkter, bedre service og mer kundesentriske prosesser», ifølge en rapport fra KPMG.
Vekst som er inspirert av ønsket om innovasjon er med andre ord et viktig bidrag til et mer smidig og nytenkende tankesett i bedriften.


4. Vekst hjelper deg å sette kunden først

Alt handler egentlig om å ha nok kunder å selge produkter eller tjenester til. Jo flere kunder du skaffer jo lenger vil bedriften leve.

Hvis du vil beholde en kundesentrisk forretningsmodell må du hele tiden forbedre og utvide produktene. Da vil kundene få en personlig og optimal kundeopplevelse. For å få til det må du investere i kundeservice, markedsføring og salg. Det igjen forutsetter vekst.

5. Vekst tiltrekker nye talenter

Å få tak i de rette menneskene er kritisk for alle bedrifter. En voksende bedrift har større sjanser for å tiltrekke seg motiverte og flinke folk som verdsetter ambisjoner og innovasjon.

For høyt kvalifiserte personer er det givende å bidra til at bedrifter når nye mål, når de samtidig ser potensiale for egen vekst og utvikling. Det dynamiske miljøet i voksende bedrifter pleier dessuten å motivere folk til å yte sitt beste.


Å tenke endring er å tenke vekst

Det eneste konstante i livet er forandring, og endring driver vekst.

Det viser KPMG Enterprise and Fairfax Media Growth 2.0 Report fra 2018: Moderne vekststrategier skaper innovasjon og nye tankesett som gjør bedriftene konkurransedyktige i markeder som hele tiden er i endring.

Rapporten avdekker også at de mellomstore bedriftene er mer åpne for endring enn de store «dinosaurene». Samtidig er det nettopp tilpasningsevne, smidighet og innovasjon som driver veksten i disse mellomstore bedriftene.

Poenget støttes også av en annen rapport: 2018 EY Growth Barometer. Der står det at “smidighet og evnen til å respondere på endringer skaper nye vekstmuligheter for markedslederne blant mellomstore bedrifter”.

De mellomstore har planer om å vokse gjennom å øke omsetningen, skape flere jobber og omfavne disruptive teknologier, hevder rapporten.

Slik gjenkjenner du vekstmønsteret

Vi ser at dagens bedrifter vokser etter et tydelig mønster: smidighet + ekspansjon + mennesker + moderne teknologi.

Hvis du vil vokse i dag, må du enkelt sagt:

  • ha et smidig tankesett rundt endring
  • være risikovillig
  • investere i mennesker
  • holde følge med de siste teknologiske innovasjonene


Det er viktig å legge lista høyt når du skal skille deg ut fra konkurrentene. Da kan du vokse på flere måter: Utvide produktet ditt eller legge til flere produkter. Gå inn i nye markeder. Styrke ditt eksisterende kundeløfte.

Eller noe annet.

Søk alltid å gjøre alt dere gjør bedre enn i dag. Bedre produkter, bedre tjenester eller bedre kjerneverdier. For alternativet til vekst er exit.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan du kan skape vekst med CRM-programvare.