Vi har satt sammen en pakke av Service-løsningen og web-baserte konsulenttjenester for å hjelpe bedrifter med å ta vare på kundene under COVID-19.

COVID-19 oppdatering

Les mer
  • Etikk

    Vi ønsker å innlemme etikk og integritet som prinsipper for de praktiske spørsmål og situasjoner som våre ansatte og partnere møter i hverdagen. Vi gir tydelige retningslinjer slik at at våre ansatte og forretningspartnere kan fatte gode, etiske beslutninger.

  • Etterlevelse og forpliktelser

    For oss er det åpenbart at vi forplikter oss til å drive i samsvar med gjeldende lover og reguleringer. Men vi har også forpliktet oss til å handle på en etisk og bærekraftig måte. I tillegg vil vi påta oss et sosialt ansvar. En grunnleggende respekt for menneskerettigheter er integrert i vårt verdigrunnlag. Vi tror på at et sterkt eierskap til gjeldende lovpålagte og etiske krav, i alle ledd av bedriften, er avgjørende for å ivareta vår integritet.

  • Anti-korrupsjon

    Korrupsjon eksisterer, i varierende grad, i alle land og markeder. SuperOffice har nulltoleranse i forhold til korrupsjon, og vi vil bidra for å bekjempe korrupsjon i berørte markeder, gjennom systematisk oppfølging og ansvarlig drift av selskapet.