Change 2024: Veien til bærekraftig vekst
Halvdagskonferanse 19. september

Meld deg på Change 2024 - Halvdagskonferanse 19. september

Retningslinjer for god forretningsskikk

Vi har høye forventninger til våre ansatte og til våre forretningspartnere når det gjelder etikk og forretningsførsel. Disse forventningene er nedtegnet som retningslinjer for god forretningsskikk.

Etikk

Vi ønsker å innlemme etikk og integritet som prinsipper for de praktiske spørsmål og situasjoner som våre ansatte og partnere møter i hverdagen. Vi gir tydelige retningslinjer slik at at våre ansatte og forretningspartnere kan fatte gode, etiske beslutninger.

Etterlevelse og forpliktelser

For oss er det åpenbart at vi forplikter oss til å drive i samsvar med gjeldende lover og reguleringer. Men vi har også forpliktet oss til å handle på en etisk og bærekraftig måte. I tillegg vil vi påta oss et sosialt ansvar. En grunnleggende respekt for menneskerettigheter er integrert i vårt verdigrunnlag. Vi tror på at et sterkt eierskap til gjeldende lovpålagte og etiske krav, i alle ledd av bedriften, er avgjørende for å ivareta vår integritet.

Anti-korrupsjon

Korrupsjon eksisterer, i varierende grad, i alle land og markeder. SuperOffice har nulltoleranse i forhold til korrupsjon, og vi vil bidra for å bekjempe korrupsjon i berørte markeder, gjennom systematisk oppfølging og ansvarlig drift av selskapet.

Les mer

Vår Code of Conduct gjelder alle vi er i kontakt med - våre ansatte, leverandører, partnere og kunder. Klikk på en av linkene nedenfor for å lese mer.

Last ned The Code of Conduct
Last ned The Code of Conduct of a SuperOffice Supplier