Trivsel på arbeidsplassen: Hvorfor den nye generasjonen velger mening og formål framfor profitt

9489_Permission-thrive_1_top_image_1200x640.png

Vi er på vei inn i en ny æra innen business. Hvor penger og grådighet ikke er alt. Hvor meningen er drivkraften.

Å drives av mening og formål handler mye om hva som er en meningsfull tilværelse. Om å bidra med noe bra for verden, ikke bare for deg selv.

De fleste tenker på bistandsarbeidere når de tenker på utrykket «arbeid med mening». De som har edle motiver i kampen mot korrupsjon, fattigdom og hungersnød i den tredje verden.

Men det går også an å finne mening i ditt daglige arbeid, selv om du ikke jobber med bistand.

Finn din Ikigai

Vi bruker en tredjedel av livet vårt på å jobbe. Faktisk kommer vi til å bruke nesten 100.000 timer på jobben i løpet av livet. Derfor er det viktig at du gjør noe du opplever som meningsfullt, noe som har en hensikt.

Mange går på jobben og ser bare fram til helgen. Men tenk om det var slik at du feiret starten på uka. At du våknet hver mandag full av entusiasme. At du så mange muligheter og fant konkrete motivasjoner for å utføre jobben din. Da ville du ha funnet din egen Ikigai – som er et japansk uttrykk for meningen med livet.

"Den virkelige lykken i livet kommer først når du finner hensikten med hvorfor du er til, og så fyller hverdagene dine med nettopp det."

Tony Robbins, forfatter, foredragsholder, veileder og filantrop.

Allikevel er det millioner av oss som sliter med å bestemme oss for hva vi skal gjøre med livene våre.

De fleste karriererådgivere foreslår at du skal følge din lidenskap i livet. Men det er ikke alltid at det er et godt råd.

Lidenskap eller formål?

Mange har hørt rådet om å følge hjertet, at det er nøkkelen til suksess. Det kan høres ut som et inspirerende råd, men det er ikke alltid at det fungerer i den virkelige verden.

I en undersøkelse med 500 studenter fant analysefirmaet 80000hours.org ut at det var et stort gap mellom hva studentene hadde lyst til å gjøre og det faktiske antallet jobber som passet med det de ønsket seg.

Så mange som 90 % av studentene hadde en lidenskap for sport, kunst, kultur og musikk. Men det var bare 3 % tilgjengelige jobber innenfor disse feltene

Sannheten er at hvis mange følger hjertet sitt, så gir det høye arbeidsledighetstall.

9489_Permission-thrive_1_asset_1_image.png

Jon Jachimowicz er professor på Harvard Business School og har et godt råd som er basert på forskning: “Tenk mindre på hva du brenner for og mer på hva du virkelig bryr deg om.»

“Hvis du fokuserer på hva du synes er meningsfullt, så knytter du an til dine innerste verdier. Da frigjør du deg selv fra forventningen om en livslang karriere som skal gi deg mye lykke og solskinn.»

Men hva er forskjellen mellom lidenskap og formål?

Egentlig så koker det ned til dette:

 • Lidenskap handler om deg. Det handler om hva du liker, en hobby. Det er egosentrisk.
 • Formål handler om de andre. Det handler om hvordan du kan hjelpe og støtte andre. Det er uselvisk.

Her er et praktisk eksempel:

 • Lidenskap: Du eier en bedrift og du elsker å studere tall og analysere data. Du liker å lese rapporter, presentere for teamet ditt og ta informerte beslutninger om hvordan du skal skape bedre resultater. Du har en direkte påvirkning på veksten i bedriften din.
 • Formål: Mange bedrifter sliter med å fortolke data og resultater, og «oversette» det til innsikt og strategi. Hvis du bruker din kunnskap og erfaring, kan du hjelpe andre bedriftseiere med å skape vekst. Denne veksten skaper økt sysselsetting i ditt lokalsamfunn.

Å drives av mening og formål er egentlig det samme som altruisme: uselviske handlinger uten forventninger om å få noe igjen for det. La formål bli din nye ledestjerne!

9489_Permission-thrive_1_asset_2_image.png

Finn ditt formål

Å finne din helt egen hensikt og formål er ikke gjort over natten. Du bør starte med å stille deg selv noen viktige nøkkelspørsmål, om jobben og ditt personlig liv.

Her er forslag til noen viktige spørsmål:

 • Hva er dine personlige styrker og svakheter?
 • Hva slags type erfaring har du?
 • Hvilke interesser har du, og hvordan vil du realisere dem?
 • Hva bruker du fritiden din til?
 • Hvis du ikke trengte penger, hva ville du da gjort til daglig?
 • Hva er det største du har oppnådd, og hvordan lyktes du?

Dette er selvfølgelig spørsmål som det ikke er enkelt å svare på. Det krever god innsats og god selvforståelse for å svare på dem på en god måte .

For å hjelpe deg videre, så har vi gruppert disse spørsmålene i tre hovedområder: Selvbevissthet (personlighet og evner), meningsfylt arbeid (erfaringer og interesser) og suksesskriterier (måloppnåelse og resultater).

La oss se nærmere på hvert av disse områdene.

Få de nyeste Thrive artiklene sendt direkte til din innboks. Meld deg på Thrive her

 

1. Vær selvbevisst

Selvbevissthet er viktig for hvordan vi tenker, hvordan vi føler og hvordan vi reagerer på tankene våre.

Det handler om å ha en klar forståelse av hvem du er: dine styrker, svakheter, tanker, motivasjoner og emosjoner. En slik selvinnsikt gjør at du kan forstå andre mennesker. Du kan forstå hvordan de oppfatter deg dine holdninger, og hvordan de opplever at du responderer i situasjoner.

Så hvorfor er det så viktig å være selvbevisst? Jo, fordi det hjelper deg å:

 • Bli mer proaktiv, akseptere andre og skape en positiv selvutvikling.
 • Jobbe kreativt og produktivt, og kjenne at du er stolt av deg selv og arbeidet du gjør, noe som også øker selvtilliten.
 • Ta raskere og bedre beslutninger.
 • Forbedre hvordan du kommuniserer på arbeidsplassen, men også få bedre Selvfølelse og mer trygghet i deg selv.
 • Skape langvarige relasjoner, både personlige og profesjonelle.

Mange av oss tror at vi er selvbevisste. Men det er bare 10 til 15 % av oss som faktisk er det. Så flesteparten av oss har ikke realisert vårt fulle potensial.

Men hvordan blir du mer selvbevisst? Her får du 6 tips til hvordan du kan bli mer selvbevisst på jobben.

1. Legg egoet ditt igjen utenfor døren. Når du blir selvbevisst, får du et mer realistisk syn på deg selv. Da får du tillit og respekt fra andre fordi du ikke er selvopptatt. Teammedlemmer, kolleger og ledere vil mest sannsynlig respektere og se opp til en person som kjenner sine styrker og svakheter. En som søker råd og veiledning fra andre i samme organisasjon.

Vær selvbevisst om dine styrker og vit når du skal bruke dem, men også når du skal spille på andres styrker.

2. Oppmerksomhetstrening (mindfullness). Vi tilbringer det meste av livene våre inni våre egne hoder og i selskap med våre egne tanker, i stedet for å være tilstede og aktivt lytte til, og respondere på, kollegene våre. Vi kommuniserer gjennom ord, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Så det er smart å være bevisst alle disse kommunikasjonsformene når du samhandler med kollegene.

3. Vær eventyrlysten. Hvordan vet du hva du er god på? Hvordan vet du hva du liker? Prøv gjerne ut nye ting og gjør en enkel analyse av hva du føler rundt det. Da får du økt selvtillit om dine beste egenskaper. Og det hjelper oss også med å forbedre oss på områder der vi trenger mer erfaring.

4. Omfavn feilene. Vi er lært opp til at feil er dumt. Men det er den eneste måten vi kan bli bedre på. Ikke vær redd for å gjøre feil, men finn heller ut hva feilen består i og hva du kan lære av det. Da gjør du ikke samme feil om igjen. Alle de store suksesshistoriene handler om mennesker som har gjort feil igjen og igjen. Å ta feil er en ydmykende, men nødvendig prosess.

"Jeg kan akseptere feil, alle feiler i et eller annet. Men jeg kan ikke akseptere når noen ikke prøver."

Michael Jordan, seks ganger NBA-mester og anerkjent amerikansk basketballspiller.

5. Be om tilbakemeldinger. Ta for deg personer som du kjenner godt eller som du har stor tillit til. Spør dem hva de synes du er flink til (styrker) og hva de tenker du ikke er så god til (svakheter). Nå kan du legge også disse egenskapene til som dine egne. Du kan også innhente tilbakemeldingene anonymt. Da er de ofte ærligere, gir mer innsikt og er til større hjelp.

6. Evaluer deg selv. Å skrive er en terapeutisk prosess. La oss si at du skal begynne på et nytt prosjekt eller har fått en ny karrieremulighet. Da er det nyttig å skrive ned hva du forventer at sluttresultatet skal bli. Etter 3, 6 eller 9 måneder kan du ta fram notatene dine og sammenligne forventningene dine med hva som faktisk skjedde.

Når du nå vet hva som skjedde, kan du spørre deg hvorfor det ble sånn. Det er spørsmål som er gode å reflektere og evaluere rundt. Når du først har blitt selvbevisst er det lettere å finne din hensikt. Særlig når du begynner jakten etter en meningsfull jobb.

2. Finn en meningsfull jobb

Hva som er en meningsfull jobb er spesifikt og personlig for hver enkelt. Det som er meningsfullt for deg trenger ikke være det samme for kollegaen din. Hvis du skal lykkes, må du søke etter roller og oppgaver som er viktige for deg. Det handler om å forstå hvem du er som person og hva du verdsetter (selvbevissthet).

Å føle at jobben du gjør er verdt noe, at det betyr noe for samfunnet eller at andre setter pris på det. Dette er viktige drivere som påvirker hvordan folk i dag velger å jobbe, og det er en viktig årsak til trivsel på jobben.

Det er klart at alle ønsker å finne et formål og en mening i karrierene sine, men hvordan oppnår du det? Finnes det noen praktiske grep du kan gjøre, slik at du slipper å sitte og vente på skal skje? For hvis du ikke gjør noe, så skjer det ingenting.

Dessverre er det ingen som lærer oss hvordan vi skal finne en meningsfull jobb.

Vi velger ofte en jobb basert på lønn, hvor den befinner seg og hvilke karrieremuligheter den gir oss. Men det er sjeldent at disse tingene automatisk fører til tilfredshet med jobben på lang sikt.

Hvis du vil finne en meningsfull jobb, som handler om noe du genuint bryr deg om, så må du gjøre noe med det selv. Her får du 6 prinsipper du kan bruke for å finne mening på jobben.

1. Vit hva som er meningsfullt for deg

Å finne mening på jobben betyr forskjellige ting for forskjellige personer. Bli kjent med hva det betyr for deg.

Ifølge Nathaniel Koloc, CEO i ReWork, er det fire kategorier som du kan ta for deg:

 • Ettermæle. Hva ønsker du å oppnå? Hva vil du bli husket for?
 • Mestring. Hva elsker du å holde på med? Hva kan du gjøre for å forbedre akkurat den egenskapen?
 • Frihet. Gir jobben din deg de fordelene du trenger til det livet du ønsker å leve? 
 • Tilhørighet. Kjenner du en tilhørighet til jobben og kulturen? Stemmer dine verdier overens med de rundt deg?

Svarene på disse spørsmålene vil variere fra person til person. Men i jakten på en meningsfull jobb, bør du svare på spørsmålene, og så prioritere kategoriene i en liste etter hva du verdsetter.

Denne listen kan guide deg i dine beslutninger, og du kan bruke den for å evaluere fremtidige muligheter. Enten det er et nytt prosjekt i din nåværende rolle, en jobb i en annen bedrift eller en ny karrierevei.

2. Finn ut hva som gjør deg glad

Tenk gjennom uken som gikk: Hva gjorde deg glad og tilfreds? Hvilke oppgaver gjorde du som du opplevde som meningsfulle? Hvilke var frustrerende og vanskelige? Skriv dem ned.

Forsøk å finne fellesnevneren i det som gjør deg glad og som du liker. La oss si at du for eksempel jobber med kundeservice. Du liker å skrive og kommunisere med kunder. Men du synes innkommende samtaler er frustrerende, siden en av dine svakheter er å kommunisere i sanntid på telefon.

I dette tilfellet ville en rolle innen markedsføring gjøre deg mer fornøyd. Du får muligheten til å skrive og kommunisere, men slipper å snakke med kunder på telefon.

"I arbeidslivet handler alt om å elske det du gjør, og være god til det.” 

Gary Vaynerchuck, gründer, foredragsholder og bestselgende forfatter på New York Times´liste.

3. Gjør et forsøk, skaff deg erfaring

La oss forfølge eksemplet over: Ta kontakt med markedsavdelingen og spør dem om du kan hjelpe dem med å lage nytt innhold, en e-postkampanje eller en pressemelding. Hvis det ikke er mulig, kan du skaffe deg en liten bijobb. Du kan registrere deg som skribent på en online-tjeneste, eller tilby skriveferdighetene dine til venner, familie eller forbindelser på LinkedIn og Facebook.

En annen måte å finne ut om dette passer for deg på er å snakke med personer du ser opp til, og som har valgt den samme karriereveien. Det kan være innholdsmarkedsførere, frilansskribenter eller bloggere. Ta kontakt og forsøk gjerne å få til et fysisk møte. Da kan du få høre deres historie og hvordan de vurderer karrieren du ser for deg.

4. Skap en økonomisk plattform

Mange gir opp jakten på en meningsfull jobb fordi de ikke har råd til å bruke 12 til 18 måneder på å finne den. Forsøk å skape en økonomisk buffer, slik at du får litt handlingsrom til å forfølge muligheten når den er.

"Du vet at du er på vei mot suksess når du ville gjort jobben din uten å få betalt.”

Oprah Winfrey, amerikansk talkshow-vert, skuespiller, TV-produsent, medieleder og filantrop.

5. Det er aldri for sent

Det er selvfølgelig lettere å ta flere risikoer når du er i 20-årene. Samtidig er den tiden forbi når vi jobbet til vi var 65 og så pensjonerte oss. Hvem vet, kanskje du aldri blir pensjonist?

Når du er 50 har du fremdeles flere tiår i arbeidslivet foran deg. Det er ikke for sent å finne en ny hensikt, som er din helt egen. Hadde det ikke vært fint å gjøre noe meningsfylt resten av livet?

6. Ta deg tid til å reflektere

Sett av tid til å tenke gjennom karrieren din og hvordan du utvikler deg. Det kan være en gang i uken eller med mye lengre mellomrom. Noen ganger trenger du kanskje bare noen få minutter. Det holder for å tenke gjennom hva du synes fungerer og hva som kan bli bedre. Det å finne en mening i jobben din er en kontinuerlig prosess. Når du gir deg rom for å reflektere underveis får du muligheten til å justere kursen, slik at du holder deg på den karriereveien du drømmer om.

Å finne en meningsfull jobb gir deg en følelse av mening. Men er det nok?

Ser du på deg selv som suksessfull? Det kommer helt an på hva suksess betyr for deg.

3. Redefiner suksess

Suksess er typisk definert som å vinne. Å vinne i livet eller karrieren. I mange tilfeller med høye kostnader.

Men når noen vinner er det andre som taper. Og vi er, fra vi var barn, oppdratt til å tenke at å tape er det samme som å mislykkes.

- Ikke klassens beste i naturfag? Mislykket.
- Tredjeplass på 60-meteren? Mislykket.

Og dette er ikke bare noe vi opplever gjennom oppveksten. Det samme gjelder senere i livet også.

- Permittert eller oppsagt på jobben? Mislykket.
- Fikk ikke forfremmelsen du ønsket deg? Mislykket.

Og slik fortsetter det… Det handler ofte om å vinne eller tape. Å være suksessfull eller mislykket.

"Å mislykkes er ikke det motsatte av suksess, det er en del av suksessen."

Arianna Huffington, forfatter, grunnlegger av The Huffington Post og Thrive Global.

Det er du som har kontroll i ditt eget liv. Det er du som eier din egen definisjon av suksess, livsmål og hva du har oppnådd. Ingen andre.

Dette er grunnen til hvorfor det å være drevet av hensikt eller mening starter med å bli selvbevisst og finne mening i jobben du gjør. Når du har disse to tingene på plass, skjønner du at suksess ikke handler om status, rikdom eller anerkjennelse. Suksess handler om hva du ønsker.

Når du har en hensikt, når du vet hvem du er (selvbevissthet), når du gjør noe som oppleves meningsfullt og som gir deg glede i livet (meningsfull jobb), da har du suksess. Da har du allerede vunnet.

"Suksess handler om å like deg selv, like hva du gjør og like hvordan du gjør det."

Maya Angelou, amerikansk poet og menneskerettsaktivist.