Change 2024: Veien til bærekraftig vekst
Halvdagskonferanse 19. september

Meld deg på Change 2024 - Halvdagskonferanse 19. september

Vi jobber mer effektivt og gir kundene våre bedre service

Arne Kessel Distriktsansvarlig

Claussen & Heyerdahl AS ble stiftet i 1968 og er en landsdekkende totalleverandør på lekeplasser og utemiljø. Med over 40 års erfaring skreddersyr de leke- og utemiljøer, som gir glede, motivasjon og bidrar til barns utvikling enten det er i barnehagen, skolen, borettslaget eller parken i nærområdet.

Utfordringen

"Vi hadde ikke kontroll over kundemassen, salgene eller hvem i bedriften som fulgte opp hvilke kunder", forklarer distriktsansvarlig Arne Kessel. "Segmentering hadde blitt gjort, men aldri satt i system i henhold til firmaets strategi". Claussen & Heyerdahl ønsket et høyere aktivitets nivå på salgsfronten. De ønsket å registrer alle salg på ett sted og få kontroll over pipeline. Videre var det viktig at alle ansatte i bedriften skulle ha full oversikt over hvilke tilbud som var blitt sendt ut. De ønsket også en strategisk oppfølging av kundene, enkel registering av nye kunder samt utskrift av etiketter for utsendelse av markedskampanjer.

Løsningen

Claussen & Heyerdal gikk for SuperOffice Sales & Marketing. Senere har de også tatt i bruk Pocket CRM. "Jeg hadde gode erfaringer med SuperOffice fra tidligere", sier Kessel, "og når vi skulle velge et CRM system falt valget derfor på SuperOffice". 

"Implementering av gikk fint og alt ble levert som avtalt". Det ble gjennomført kurs for de ansatte og alle er godt fornøyd med den prosessen som ble gjennomført. Det er tydelig at Claussen & Heyerdahl har hatt stort utbytte av å ha en engasjert og dedikert person internt i bedriften. "De ansatte er godt fornøyd med resultatet og de har mye bedre oversikt over butikken nå", legger Kessel til.

SuperOffice er et velfungerende CRM system med uante muligheter i forhold til bedriftens behov.

Arne Kessel Claussen & Heyerdahl AS

Resultatet

"Vi har fått et system hvor all informasjon er samlet og som gjør at vi kan gjøre en bedre jobb ovenfor våre kunder", forklarer Kessel. "Men det viktigste er vel at all informasjon er samlet på et sted. SuperOffice gjør oss i stand jobbe mer effektiv og gi kundene våre en bedre service. Jeg tror det er helt avgjørende for bedriften å ha en velfungerende CRM system. De ansatte bruker mer tid på de riktige kundene og har fått en helt annen oversikt over tidsbruk og oppfølging av eksisterende kunder. Ikke minst har det blitt enklere å jobbe med mersalg på eksisterende portefølje enn tidligere". 

"Å få en økning fra en omsetning på ca. 15 mill. i 2000 til å omsette for ca. 65 mill. i år hadde ikke hadde ikke vært mulig uten et velfungerende CRM system som SuperOffice", avslutter Arne Kessel.

Gevinster:

  • Økt omsetning
  • Forbedret kundeservice
  • Bedre oversikt for de ansatte