Vi har satt sammen en pakke av Service-løsningen og web-baserte konsulenttjenester for å hjelpe bedrifter med å ta vare på kundene under COVID-19.

COVID-19 oppdatering

Les mer
 • Camilla Heidenreich Bommen, Administrerende direktør

  Camilla Heidenreich Bommen begynte i SuperOffice i 2005. Hun har tidligere innehatt stillingen som Tjenestedirektør i SuperOffice Norge, samt hatt sentralt ansvar for videreutvikling av SuperOffice egen implementeringsmetodikk i konsernet. Før hun begynte i SuperOffice, jobbet Camilla i WM-data, Icon Medialab, NetCom og Sybase. Løsningserfaring spenner fra Business Intelligence til Content Management og CRM. Hun har også jobbet som Business Consultant i konsulentselskapet Circle Innovation. Camilla er Siviløkonom og Master of Business and Economics fra Handelshøyskolen BI

 • Henning Kind Petersen, Salgsdirektør

  Henning Kind Petersen har 30 års erfaring fra IT-bransjen, hvorav de siste 25 år har vært relatert til salg av virksomhetskritiske løsninger innenfor ERP og CRM. Han har vært ansatt i SuperOffice Norge siden 1999 og har hatt flere ledende roller i selskapet før han overtok stillingen som salgsdirektør i 2007. Henning har tidligere jobbet som salgssjef i Norsk Programvare og Cinet, samt vært salgsdirektør og daglig leder i CRI System som var et datterselskap av det børsnoterte CRI Gruppen ASA som han og tidligere kollegaer grunnla i 1997. Henning er utdannet fra Handelshøyskolen BI.

 • Øivind Urdal, Direktør Tjenester

  Øivind Urdal begynte i SuperOffice i 2000. Han startet som teknisk supporter og ble i 2002 ansvarlig for supportavdelingen. I 2004 ble han teknisk konsulent og i 2006 ansvarlig for de tekniske konsulentene i SuperOffice Norge AS. Øivind har samtidig vært teknisk arkitekt og hjulpet selgerne med presale arbeid. Øivind er utdannet ved Den Polytekniske Høgskolen.

 • Jan Andersen, Produktdirektør

  Jan Andersen har jobbet i SuperOffice Norge siden 2001. Han har gått gradene i selskapet og har siden han startet på support jobbet både som konsulent og teknisk arkitekt. I dag har han ansvaret for at ansatte og partnere har nødvendig produktkompetanse og sparring. Han holder på vegne av SuperOffice Norge i beta- og pilotprosjektene knyttet til nye versjoner og produktopplæring både internt og mot forhandlere. Jan jobber tett med vår utviklingsavdeling og er bindeleddet mellom det norske markedet og R&D. Jan er utdannet ved Næringsakademiet og NITH i Oslo.