Last ned vår nye guide: Vekst i tøffe tider
En leders guide til vellykket vekst

Meld deg på i dag for å motta vårt nyhetsbrev.

Premium Support Addendum

Denne avtalen er gyldig fra 31.03.2023

Denne avtalen er et tillegg til SuperOffice CRM Online Master Subscription Agreement (MSA). Vilkårene i dette tillegget erstatter vilkårene i kapittel 6 i MSA afsnit 2. Når du inngår Premium supportavtalen, må du være oppmerksom på at vilkårene for support som er angitt i kapittel 6 i MSA fortsatt gjelder, med unntak av andre avsnitt.

Premium supportavtalen er en utvidelse av SuperOffices supporttjenester som inkluderer utvidede åpningstider, spesifiserte nivåer på responstiden til SuperOffice, samt strukturert oppfølging og rapportering på leverte supporttjenester.

Premium support inkluderer også innsending av saker på nett – via Hjelp/support-funksjonen i SuperOffice eller via Hjelpesenter & Community.

Premium support – utvidede åpningstider

  • Arbeidsdager 07.00 – 21.00 CET
    • Storbritannia 06.00 – 20.00 GMT
  • Helger 10.00 – 20.00 CET
    • Storbritannia 09.00 – 19.00 GMT

Arbeidsdager vil si alle arbeidsdager unntatt 24., 25. og 26. desember, første nyttårsdag og første påskedag

Telefonsupport for kritiske henvendelser

Kunder med aktiv Premium Supportavtale har tilgang på support via telefon for kritiske henvendelser i normal og utvidet åpningstid i ukedager (07:00 – 21:00 CET) og i helger (10:00 – 20:00 CET).

Registrering av support henvendelse skal fortsatt skje via Inn-app eller Hjelpesenter bortsett fra situasjoner der plattformen er nede eller disse verktøyene ikke er tilgjengelige.

Supporttelefonen er tilgjengelig når du ringer ditt lokale SuperOffice kontor og velger alternativ #1 for support.

Klassifisering av saker

Når en supportsak sendes inn av kunden, må den inneholde en klassifisering av alvorsgrad. Klassifiseringen skal gjøres i samsvar med tabellen nedenfor. Kun saker som er registrert via Hjelp/support-funksjonen i produktet eller via Hjelpesenter & Community inngår i beregning av servicenivået. Andre kilder (e-post, chat, telefon) vil ikke bli inkludert i beregningen av servicenivået.

Sakene skal klassifiseres i henhold til tabellen nedenfor.

Alvorlighetsgrad Beskrivelse Eksempel på problem
Kritisk En sak bør kategoriseres med prioriteten "Kritisk" hvis problemet har svært alvorlige konsekvenser for normale forretningsprosesser eller IT-prosesser relatert til kjernevirksomheten. Hastearbeid kan ikke utføres. Ingen brukere kan logge på systemet. Brukere kan ikke åpne eller opprette dokumenter. Kunden rapporterer om store mengder tapte data. E-poster importeres ikke til Service-modulen. E-poster sendes ikke fra Service/Utsendelser. Dårlig ytelse – systemet er utilgjengelig for praktiske formål.
Middels En sak bør kategoriseres med prioriteten “Middels” hvis vanlige forretningsprosesser påvirkes. Problemet skyldes feil eller uvirksomme funksjoner i SuperOffice-tjenesten. Jeg har et teknisk problem.
Normal En sak bør kategoriseres med prioriteten "Normal" hvis problemet har liten eller ingen effekt på normale forretningsprosesser eller er relatert til søk om hjelp til å finne ut hvordan en funksjon utføres. Problemet skyldes feil eller uvirksomme funksjoner i SuperOffice-tjenesten som ikke brukes daglig eller sjelden brukes av Kunden. Jeg vil gjerne vite hvordan jeg utfører en oppgave.

For å unngå tvil, skal klassifiseringen baseres på beskrivelsen av saken og ikke være begrenset til eksemplene som er gitt i tabellen ovenfor.

Servicenivåer for Premium support

Responstiden er varigheten fra en sak har blitt registrert til SuperOffice setter i gang en handling for å løse saken. Responstiden beregnes innenfor de utvidede åpningstidene.

For å unngå tvil er ikke responstid det samme som løsningstid. Løsningstiden vil være tidsrammen som starter fra saken er registrert via riktig kanal til den er løst. Premium-support inkluderer ikke servicenivåer på løsningstid. SuperOffice søker alltid å gjøre løsningstiden så kort som mulig. 

Alvorlighetsgrad Responstid
Kritisk 1 time
Middels 4 timer
Normal 12 timer

Oppfølging og rapportering 

Oppfølgingsmøter om kritiske saker etter løsning

Etter at en kritisk sak er løst, vil kontaktpersonen fra SuperOffice Support ta kontakt med kunden umiddelbart for å forklare årsaken og løsningen, samt gi veiledning om eventuelle tiltak som må iverksettes for å unngå at problemet oppstår på nytt.

Kvartalsrapport

Premium support inkluderer en kvartalsrapport som inneholder informasjon om det siste kvartalets saker, responstider og annen statistikk. 

Generelle vilkår for SuperOffice support

Dersom SuperOffice ikke leverer den garanterte responstiden, og Kunden har fulgt de definerte reglene for registering av Premium Support henvendelsen, kan Kunden kreve en forholdsmessig reduksjon av abonnementsavgiften beregnet for den måneden henvendelsen ble arkivert i supportsystemet.

Reduksjonen beregnes mot den månedlige abonnementsavgiften for Premium Support, basert på forsinkelsen i svar per time i forhold til antall Premium Support åpningstider som er 344 timer per måned.

Reduksjon = (Forsinkelse i timer (avrundet opp)/344 timer)*Månedlig abonnementsavgift for Premium Support.