App Store og API-er

Partnere og apper er en del av SuperOffice-økosystemet. Denne delen beskriver hvordan vi sørger for at alle apper i App Store testes og sertifiseres med hensyn til kvalitet, sikkerhet og SuperOffice CRM Online API-samsvar.

Kvalitetssikring av SuperOffice App Store

Alle applikasjoner som er tilgjengelige i SuperOffice App Store, er testet og sertifisert med hensyn til kvalitet, sikkerhet og SuperOffice CRM API-samsvar. Testene dekker følgende områder:

  • Retningslinjer for autentiseringsregler og samsvar for SuperOffice CRM
  • SuperOffice API-samsvar
  • Ytelsestester
  • Last og balanse
  • Sikkerhet

Alle tredjepartsapplikasjoner har tilgang til kundedata gjennom SuperOffice API-ene. SuperOffice har signert en underdatabehandleravtale med hver enkelt App Store-partner for å sikre partnerens databehandling. I tillegg må App Store-partnerne som en del av avtalen signere en databehandleravtale direkte med kunden.

Har du et spørsmål?

Hvis du har spørsmål som du ikke finner svar på her, er du velkommen til å kontakte oss.