App Store og API-er

Partnere og apper er en del av SuperOffice-økosystemet. Denne delen beskriver hvordan vi sørger for at alle apper i App Store testes og sertifiseres med hensyn til kvalitet, sikkerhet og SuperOffice CRM Online API-samsvar.

Kvalitetssikring av SuperOffice App Store

Alle applikasjoner som er tilgjengelige i SuperOffice App Store, er testet og sertifisert med hensyn til kvalitet, sikkerhet og SuperOffice CRM Online API-samsvar. Testene dekker følgende områder:

  • Retningslinjer for autentiseringsregler og samsvar for SuperOffice CRM Online
  • SuperOffice API-samsvar
  • Ytelsestester
  • Last og balanse
  • Sikkerhet

Alle tredjepartsapplikasjoner har tilgang til kundedata gjennom SuperOffice API-ene. SuperOffice har signert en underdatabehandleravtale med hver enkelt App Store-partner for å sikre partnerens databehandling. I tillegg må App Store-partnerne som en del av avtalen signere en databehandleravtale direkte med kunden.

Åpenhet

Lær hvorfor åpenhet og tillit er kjernen i alle juridiske operasjoner, sikkerhetsoperasjoner, vedlikeholdsoperasjoner og lagringsoperasjoner i SuperOffice.

Styring

Finn ut hvordan SuperOffices styringsmodell, retningslinjer for risikostyring og samsvarsprosedyrer sikrer databeskyttelse.

GDPR og CRM

Finn ut hvordan SuperOffice CRM kan hjelpe deg med å lagre og behandle personlige kundeopplysninger i tråd med kravene i EUs nye personvernforordning, GDPR.