Vi har satt sammen en pakke av Service-løsningen og web-baserte konsulenttjenester for å hjelpe bedrifter med å ta vare på kundene under COVID-19.

COVID-19 oppdatering

Les mer

Hvordan lykkes med CRM for Bank og Finans

I dette opptaket:

Blir vi bedre kjent med Bank og Finans bransjens utfordringer og hvordan bedriftene lykkes med CRM for å dekke ulike behov.

Har du kontroll på all kundedialog og dokumentasjon? Vi viser eksempler og demo på hvordan vi løser bransjens utfordringer som for eksempel kan være:

  • Automatisering av innkommende henvendelser
  • Sporing av viktig dialog
  • Elektronisk signering og arkivering av dokumenter
  • Hyppige masseutsendelser

Eksempler blir vist i SuperOffice med alt fra enkle tilpasninger som kan gjøres av administrator, til større tilpasninger utført av våre konsulenter.

Presentert av Jeanette Small Strøm.

Vil du vite mer?

Kontakt oss