Bli en del av Thrive - en helt ny serie med artikler designet for å hjelpe deg med å skape vekst

Hvordan lykkes med CRM for Bank og Finans

I dette opptaket:

Blir vi bedre kjent med Bank og Finans bransjens utfordringer og hvordan bedriftene lykkes med CRM for å dekke ulike behov.

Har du kontroll på all kundedialog og dokumentasjon? Vi viser eksempler og demo på hvordan vi løser bransjens utfordringer som for eksempel kan være:

  • Automatisering av innkommende henvendelser
  • Sporing av viktig dialog
  • Elektronisk signering og arkivering av dokumenter
  • Hyppige masseutsendelser

Eksempler blir vist i SuperOffice med alt fra enkle tilpasninger som kan gjøres av administrator, til større tilpasninger utført av våre konsulenter.

Presentert av Jeanette Small Strøm.

Vil du vite mer?

Kontakt oss