GDPR og Samtykke-håndtering i SuperOffice

I dette opptaket:

  • Ser vi på hvordan SuperOffice understøtter den nye personvernforordningen, med funksjonalitet knyttet til lagring av personer og samtykke-håndtering.

Presentasjon av Jeanette Small Strøm.