Bli en del av Thrive - en helt ny serie med artikler designet for å hjelpe deg med å skape vekst

Dagboka i SuperOffice 8

I dette opptaket:

  • Får du en innføring i hvordan man kan bruke Dagboken i SuperOffice, for å få full oversikt over egne aktiviteter, salg, oppfølginger og gjøremål. 
  • Ser vi nærmere på hvordan du kan strukturere egen arbeidshverdag med aktiviteter og hvordan dette henger sammen med de andre funksjonene i SuperOffice.