Vi har satt sammen en pakke av Service-løsningen og web-baserte konsulenttjenester for å hjelpe bedrifter med å ta vare på kundene under COVID-19.

COVID-19 oppdatering

Les mer

Dagboka i SuperOffice 8

I dette opptaket:

  • Får du en innføring i hvordan man kan bruke Dagboken i SuperOffice, for å få full oversikt over egne aktiviteter, salg, oppfølginger og gjøremål. 
  • Ser vi nærmere på hvordan du kan strukturere egen arbeidshverdag med aktiviteter og hvordan dette henger sammen med de andre funksjonene i SuperOffice.