Med SuperOffice CRM er vi blitt mer profesjonelle og strukturerte
May-Britt Berge CRM ansvarlig

Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende utvikler og produsent av ergonomiske sitteløsninger i skandinavisk design for offentlige og private kontorer. Selskapet markedsfører tre sterke merkevarer HÅG, RH og RBM.

Utfordringen

"Vi ønsket å innføre den samme arbeidsmetodikken i alle selskapene. Vi ønsket også å bevare kunnskapen i bedriften, i stedet for i hodet på hver enkelt ansatt. Det er viktig med informasjonsdeling og kompetanseoverføring mellom landene", sier May-Britt Berge.

Løsningen

”Det CRM-systemet vi skulle velge måtte tilfredsstille en del krav med tanke på konsernets geografiske spredning. SuperOffice CRM administreres ved hovedkontoret i Oslo. Alle selgerne og datterselskapene kjører via Citrix inn mot den sentrale databasen, Vi har også full integrasjon mellom SuperOffice CRM og Notes. I tillegg har vi integrert våre salgstall fra Movex M3 hvor omsetningstall og produktmix vises på kundekortene i Superoffice CRM.

Vi har også tatt i bruk Business Analyze som er et glimrende verktøy for salgsledelsen og selgerne. Med Business Analyze får vi spesialtilpassede rapporter real time og analyser med data som gir oss et godt beslutningsgrunnlag for salgsoppfølging og produksjonsplanlegging”, forteller Berge.

SuperOffice CRM er blitt en av våre mest forretningskritiske applikasjoner. Det er fullt fokus fra øverste hold på CRM-strategien og bruken av SuperOffice CRM i organisasjonen
May-Britt Berge Scandinavian Business Seating

Resultatet

Trinn for trinn har SuperOffice CRM blitt implementert i gruppen. ”Med SuperOffice CRM er vi blitt enda mer profesjonelle og strukturerte i forhold til kundene våre”, forteller Berge. Scandinavian Business Seating selger via et forhandlerapparat og det er ofte snakk om store leveranser, også på tvers av landegrensene. Det er ofte flere Key Account Managers involvert i salgsprosjektene og det har utrolig stor verdi at disse kan dele informasjon seg imellom, i samme system. ”Tilgjengelig informasjon bidrar til en effektiv hverdag!”

”Motivasjonen hos brukerne har fra starten vært upåklagelig. SuperOffice CRM er blitt en av våre mest forretningskritiske applikasjoner. Det er fullt fokus fra øverste hold på CRM-strategien og bruken av SuperOffice CRM i organisasjonen. Kurs for ledere og ansatte, egne brukermanualer og konsekvente retningslinjer for hele gruppen har gitt oss gode og lojale brukere. Vi har arrangert temasamlinger for lederne, og SuperOffice CRM er tema på salgsmøtene”, bekrefter Berge. 

Scandinavian Business Seating har oppgradert til nyeste versjon av SuperOffice CRM. Grensesnittet er enda mer tiltalende og brukervennlig enn tidligere og flere nye funksjoner øker effektiviteten ytterligere. ”Nå ser vi på løsninger for service & support og eMarkedsføring, og ser det som positivt at SuperOffice også har løsninger for dette i sin portefølje”, avslutter Berge.

Gevinster:

  • Informasjonsdeling gir en effektiv hverdag
  • Internasjonal informasjonsflyt
  • Profesjonell kundebehandling
  • Gruppen arbeider strukturert mot felles mål