Vi har satt sammen en pakke av Service-løsningen og web-baserte konsulenttjenester for å hjelpe bedrifter med å ta vare på kundene under COVID-19.

Office Integrasjon - Digital kommunikasjon og samarbeid

Å lagre, dele og samarbeide i dokumenter har aldri vært enklere. SuperOffice er sømløst integrert med Microsoft Office, 365 og G Suite.

Dato

11.06.2020   09.00

Pris

Gratis

Målgruppe

Del 1 passer for alle brukere av SuperOffice, samt ledere og potensielle kunder. Del 2 passer for superbrukere og administratorer av SuperOffice.

Praktisk info

Hver del varer mellom 20-30 min og det er enkelt å delta - Perfekt for travle dager! Du sitter ved din egen pc og følger oss via Youtube. Link sendes på e-post samme morgen og det er ikke krav til pålogging.

WEBINAR

CRM er en strategi for å ivareta relasjoner. Det er to spørsmål det hele koker ned til:

• Hvordan kan du bevare Relasjoner til kundene du har?
• Hvordan kan du skape Relasjoner til nye kunder?

I dette webinaret skal vi bli bedre kjent med Office integrasjon til SuperOffice og hvordan vi kan bli bedre på relasjonshåndtering ved å enkelt kunne ha tilgang til viktig e-post, dokumenter og tilbud på kundens kort.

Agenda

Del 1 tar for seg overordnet bruk og er mer teoretisk. Vi fokuserer på strategi og fordeler ved å ta i bruk eller forbedre rutiner innenfor temaet. 

Del 2 er et dypdykk innenfor samme tema, men her går vi mer praktisk til verks for å gjøre endringer og tilpasse løsningen for å gjenspeile beste praksis som vist i første del.

Kl 09:00 Del 1
Vi viser deg fordelene ved å bruke ferdigutformede og godkjente maler direkte fra SuperOffice. Arkiver viktig e-post, dokumenter og tilbud på kundens kort hvor alle ansatte enkelt kan finne igjen dokumentene, uansett om man bruker Outlook, SuperOffice eller Pocket CRM.

Kl 09:30 Del 2
I denne delen skal vi opprette e-post og tilbudsmaler, og endre på dokumenttyper for å kunne arkivere dokumenter og gjenfinne disse ved hjelp av mappestruktur og panel i SuperOffice.

Påmelding

Meld deg på her >>