Bli en del av Thrive - en helt ny serie med artikler designet for å hjelpe deg med å skape vekst

KPI & Salgsledelse med SuperOffice

Sørg for at all din innsats bidrar til å nå dine salgsmål. Dashboards gir en god oversikt over KPI-er som aktivitetsnivå, salg og pipeline, slik at du proaktivt kan forbedre salgsinnsatsen og oppnå bedre resultater. I dette kurset vil du få en innføring i hvordan man kan jobbe mer målrettet med salg. Du vil også få en gjennomgang av typiske KPIer og nøkkeltall, og hvordan du definerer hva som skal måles på og hvilke aktiviteter som må følges opp for å nå disse målene.

Dato

23.06.2021

Pris

kr 2500,-

Målgruppe

Dette er et kurs for viderekomne og for de som allerede bruker salgsmodulen i SuperOffice, er salgsledere og for de som vil lære mer om hvordan man kan benytte SuperOffice til å jobbe med KPIer, dashbord og salgsledelse.

Praktisk Info

Dette er et halvdagskurs som er nettbasert og varer i 3 timer. Kursdeltaker må benytte egen PC. Vi anbefaler toskjermsløsning, da man kan ha møtet/presentasjonen på én skjerm og jobbe i kursbasen på den andre.

Kortfattet agenda

  • Introduksjon og suksesskriteria 
  • Gjennomgang av KPIer og nøkkeltall for salg 
  • Jobbe mot KPIer med SuperOffice  
  • Følge opp KPIer med SuperOffice 
  • Oppsummering

I dette kurset går vi mer i dybden og lærer hvordan man kan bruke SuperOffice for å jobbe mer effektivt og målrettet med salgMan vil få en bedre forståelse av hvordan man kan sette gode KPIer for selgere og salgslederetilpasse salgsprosessen og hvordan man enkelt kan følge opp KPIer i SuperOffice med utvalg og dashbord. 

Tid

09:00 – 12:00

Sted

Kurset gjennomføres på nett. Du vil få tilsendt lenke for oppkobling til kurset i egen e-post, 1 uke før kurset.

Forkunnskaper

Gjennomført «Brukerkurs SuperOffice CRM», og/eller ha god erfaring med å jobbe med salg i SuperOffice. Du må ha grunnleggende kunnskap om bruk av PC og møteapplikasjoner.  
Det er viktig at link og lyd/video testes i forkant av kurset. 

Påmelding

Meld deg på her >>